Alla inlägg, Gifter i vardagen, Miljön

Giftiga ämnen i hemmet

Visste du att det kryllar av giftiga ämnen i ett vanligt hem? Gifterna kommer från bland annat rengöringsmedel, elektronik, skönhetsprodukter, möbler, plast, leksaker och kläder.
Naturskyddsföreningen lät göra en analys i ett vanligt sovrum och fann detta:

  • Bromerande flamskyddsmedel (Organiska och fettlösliga, vilket betyder att vi tar upp dem i kroppen, de är bland annat hormonstörande, ger cancerökning, ger negativ påverkan på nervsystemet mm.)
  • Åtta olika ftalater (Hormonstörande, kan leda till sterilitet, tros vara en orsak till ADHD då man har hittat ftalater i höga halter i blodet hos personer med ADHD.)
  • PFOS (Är cancerframkallande, kan ge leverskador och påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan. )
  • Bly (Kan ge nervskador, njurskador och fosterskador)
  • Metylkvicksilver (Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna som ger skador på hjärnan och det centrala nervsystemet. Metylkvicksilver överförs till fostret och hämmar utvecklingen hos barn.)
  • Nonylfenoletoxilat (Hormonstörande, stor påverkan på fiskarna då ämnet kommer ut i våra vatten vid tvätt.)

Vill du sova i ett sovrum med så många giftiga ämnen som påverkar din hälsa negativt?

Det finns mycket du kan göra för att minska gifterna i ditt hem, något att börja med är att städa, tvätta och diska med kemikaliefria produkter, stäng av TV-aparater och datorer när de inte används, ”plastbanta” ditt hem (dvs. byt ut plastsaker till motsvarande saker i t.ex. trä), vädra ofta och inred med luftrenande växter.