Alla inlägg, Från naturen, Gifter i vardagen, Giftfritt, Giftsanera, Miljön, Odla

Växter som renar luften från giftiga ämnen

Våra möbler, elektronikprylar, leksaker, rengöringsmedel mm. utsöndrar giftiga kemikalier och tungmetaller. Dessa hamnar i våra kroppar och gör skada på olika sätt. Du kan göra inomhusluften renare genom att t.ex. vädra ofta, använda kemikaliefria rengörings och tvättmedel samt att inreda med luftrenande växter. En murgröna minskar halten bensen med upp till 90% på ett dygn! Det finns fler växter som fungerar på samma sätt, och de tar hand om olika kemikalier och tungmetaller.
Rekommendationerna är att ha minst två luftrenande växter per nio kvadratmeter.
Nedan tipsar jag om några växter som renar din inomhusluft, placera gärna några av dessa i sovrummet där du spenderar mycket tid.

  • Murgröna – minskar halterna av bensen
  • Fredskalla – minskar halterna av bensen, formaldehyd, trikloretylen, xylen, toluen, aceton, alkohol och ammoniak
  • Benjaminfikus – minskar halterna av bensen, formaldehyd, Xylen/Toluen och fungerar även som luftfuktare
  • Gullranka – minskar halterna av formaldehyden, bensen och kolmonoxid
  • Brudorkidé – minskar halterna av xylen/toluen
  • Svärmorstunga – minskar halterna av bensen, formaldehyd och trikloretylen samt tar effektivt upp koldioxid ur luften.
  • Paradisträd – tar effektivt upp koldioxid och syrsätter luften.

Tips! Duscha av växterna då och då så att bladen hålls rena, så de har möjlighet att absorbera gifterna ur inomhusluften.